Bereken zelf jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Samen met specialisten in het Belgisch verkeersrecht ontwikkelden wij hiervoor een algoritme dat rekening houdt met de omstandigheden van jouw overtreding en doen wij ook beroep op een database van meer dan 2500 uitspraken verkeersrecht.

Bereken nu jouw boete!
 
  • Stap 1
  • Stap 2
  • Resultaat

Op dit moment berekenen 002 personen een verkeersboete!

Zwakke weggebruiker vaak slachtoffer van vluchtmisdrijf om boete te ontlopen

Automobilist rijdt fietser aan en probeert via vluchtmisdrijf een boete te ontlopen - Boetecalculator

Tijdens de Week van de Mobiliteit nemen elk jaar een duizendtal scholen deel aan Strapdag, naast Autoloze Zondag een initiatief dat de kleinsten onder ons wil motiveren om vaker te wandelen of te fietsen. Net als met autodelen, draag je bij aan het milieu als je de kinderen wat minder vaak op de achterbank meeneemt.

Toch houdt het leven voor zwakke weggebruikers nog steeds risico’s in. Bij ongevallen kiest 1 op 2 bovendien voor vluchtmisdrijf als hierbij een zwakke weggebruiker sterft of gewond geraakt.


Waarom proberen chauffeurs via vluchtmisdrijf een boete te ontlopen?

Hoewel de meesten onder ons de zelfcontrole hebben om na een aanrijding met een zwakke weggebruiker gewoon ter plaatse te blijven, probeert men nog opvallend vaak via vluchtmisdrijf een boete te ontlopen. Onderzoek van Vias toonde aan dat de redenen hiervoor vrij uiteenlopend zijn, al is er sprake van een aantal terugkerende motieven.

Zo zal een chauffeur die onder invloed is van drank of drugs vaker het hazenpad kiezen. Ook wanneer men niet over de juiste papieren beschikt zal men eerder de plaats van het ongeval ontvluchten.

Verder geven de angst voor reacties van anderen of net het ontbreken van enig schuldbesef de aanleiding tot vluchtmisdrijf. De omstandigheden van het ongeval zelf kunnen ook bijdragen aan vluchtgedrag. Wanneer het ongeval ’s nachts plaatsvindt op een afgelegen weg, zijn chauffeurs al eerder geneigd om gewoon door te rijden.

Welke extra bescherming geldt voor zwakke weggebruikers?

Voor zwakke weggebruikers zoals voetgangers en fietsers voorziet de wet extra bescherming bij ongevallen met gemotoriseerde voertuigen. De autobestuurder zal altijd opdraaien voor de schade die de zwakke weggebruiker heeft opgelopen, ook al is hij of zij niet in fout. Het gaat hier wel om de lichamelijke schade. Voor materiële schade aan kledij of de fiets moet men aantonen dat de bestuurder aansprakelijk is.

Ondanks deze extra bescherming hebben zwakke weggebruikers naast rechten ook een aantal plichten. Zo moeten voetgangers en fietsers net als autobestuurders altijd voorrang verlenen aan de tram. Ook zij mogen het openbaar vervoer op geen enkele manier hinderen.

Wanneer hoef ik geen schadevergoeding te betalen?

Heel uitzonderlijk, wanneer kan worden aangetoond dat de zwakke weggebruiker, die op dat moment ouder dan 14 jaar moet zijn, het ongeval en de gevolgen ervan zelf heeft gewild, hoeft een autobestuurder geen vergoeding te betalen. Deze uitzondering op de wetgeving wordt toegepast in het geval van een zelfmoordpoging.

Werd je als zwakke weggebruiker aangereden en probeerde de chauffeur via vluchtmisdrijf een boete te ontlopen? Neem contact op met de experts van Boetecalculator!

Bereken jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Selecteer jouw overtreding:

Deel dit artikel