Bereken zelf jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Wij ontwikkelden hiervoor een algoritme dat rekening houdt met de omstandigheden van jouw overtreding en doen ook beroep op een database van meer dan 2500 uitspraken verkeersrecht.

Bereken nu jouw boete!
 • Stap 1
 • Stap 2
 • Resultaat

Op dit moment berekenen 003 personen een verkeersboete!

Welke boete kan je verwachten als je werd geflitst?

Verkeersovertredingen zijn onderverdeeld in 4 categorieën, naargelang de overtredingsgraad:

 • ongewenst gedrag (1ste graad)
 • onrechtstreeks ongevalrisico (2de graad)
 • rechtstreeks ongevalrisico (3de graad)
 • onvermijdelijk ongevalrisico (4de graad)
 • Elke categorie gaat gepaard met een bijhorende boete, ook als je geflitst wordt. Voor inbreuken van de 4de graad is een onmiddellijke inning onmogelijk en moet de overtreder normaliter altijd verschijnen voor de politierechtbank.

  Een afzonderlijke categorie is de snelheidsovertreding, oftewel wanneer je wordt geflitst. De boete wordt berekend per km/h dat de automobilist de geldende maximumsnelheid overschrijdt. Men maakt hier een onderscheid tussen gebieden met een hoge voetgangersconcentratie en andere wegen (binnen en buiten de bebouwde kom).

  Kreeg je in eigen land een verkeersboete en wil je graag weten hoe hoog de boete zal zijn, laat die dan berekenen door onze boetecalculator.

  Bereken jouw verkeersboete!

  Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Selecteer jouw overtreding: