Bereken zelf jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Wij ontwikkelden hiervoor een algoritme dat rekening houdt met de omstandigheden van jouw overtreding en doen ook beroep op een database van meer dan 2500 uitspraken verkeersrecht.

Bereken nu jouw boete!
  • Stap 1
  • Stap 2
  • Resultaat

Op dit moment berekenen 006 personen een verkeersboete!

Vluchtmisdrijf: wat zeggen de statistieken?

  • Wie pleegt vluchtmisdrijf?
  • Wat verwachten de slachtoffers?
  • Welke conclusies trekken we uit de enquête over vluchtmisdrijf?

vluchtmisdrijf

Hoeveel gevallen van vluchtmisdrijf zijn er jaarlijks in België? Hoewel verschillende overheidsinstanties statistieken over vluchtmisdrijf verzamelen, kan geen enkele instantie het exacte aantal vluchtmisdrijven bevestigen. We kunnen ons enkele baseren op het aantal vluchtmisdrijf boetes. Een groot percentage van de getroffenen doet echter nooit aangifte. Vooral wanneer er enkel sprake is van lichte materiële schade waar je zelf voor betaalt bij vluchtmisdrijf. Helaas gaat het vaak verder dan materiële schade. Bij vluchtmisdrijf vallen nog te veel doden en blijven we met te veel vragen zitten. Wat zeggen de statistieken die we wel hebben over vluchtmisdrijf?

Wie pleegt vluchtmisdrijf?

Wanneer we de vluchtmisdrijf boetes onder de loep nemen, merken we dat vooral jonge mannen de groep met daders vertegenwoordigen. Uit de cijfers van 2016 blijkt dat meer dan de helft van de bestuurders die een vluchtmisdrijf boete ontvingen, mannen jonger dan 25 waren. De reden voor het vluchtmisdrijf betrof meestal het verbergen van een andere overtreding.

Zo bleek 42% van deze bestuurders onder invloed van alcohol of drugs. 16% reed zelfs zonder een geldig rijbewijs. De meesten waren dus al eens voor de politierechter verschenen, mochten niet rijden tijdens weekendnachten of waren zelfs te jong om al een rijbewijs te hebben.

Wat verwachten de slachtoffers?

Voor de slachtoffers is het straffen van de daders met een vluchtmisdrijf boete duidelijk niet voldoende. Zij willen ook een antwoord krijgen op de vragen ‘wie’ en ‘waarom’. Maar liefst 70% van de slachtoffers wilt de dader graag ontmoeten. En dat kan ook! Nog te weinig mensen vinden de weg naar herstelbemiddeling.

Tijdens deze herstelbemiddeling biedt een neutraal tussenpersoon de daders en slachtoffers de kans om in dialoog te gaan. Dit is altijd vrijwillig. Beide partijen moeten dus instemmen met de herstelbemiddeling.

Welke conclusies trekken we uit de enquête over vluchtmisdrijf?

In een attitudemeting van Vias en Rondpunt gaf 70% van de respondenten aan begrip te hebben voor de paniekreactie die iemand aanzet tot vluchtmisdrijf. Verbazend! Daarom dringen beide organisaties erop aan je zo snel mogelijk aan te melden bij de politie wanneer je initieel panikeerde en de benen nam.

Vias meldt ook dat hoe ernstiger het ongeval is, hoe groter ook de pakkans is. De vluchtmisdrijf boete volgt dus sowieso en deze ligt meestal hoger dan de boete voor de overtreding die de meesten trachten te ontlopen.

Ben je zelf al eens gevlucht in paniek? Bereken je vluchtmisdrijf boete met onze handige boetecalculator.

Bereken jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Selecteer jouw overtreding: