Bereken zelf jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Wij ontwikkelden hiervoor een algoritme dat rekening houdt met de omstandigheden van jouw overtreding en doen ook beroep op een database van meer dan 2500 uitspraken verkeersrecht.

Bereken nu jouw boete!
  • Stap 1
  • Stap 2
  • Resultaat

Op dit moment berekenen 002 personen een verkeersboete!

Vluchtmisdrijf: boete betalen of boete doen?

  • Waarom pleegt iemand vluchtmisdrijf?
  • Welke boete krijg je voor vluchtmisdrijf?
  • Welke straf verdient de overtreder volgens jou?

vluchtmisdrijf

Hoe vaak kwam vluchtmisdrijf de laatste tijd ter sprake? Waarom pleegt iemand vluchtmisdrijf? En wat kunnen we er tegen doen? Een ding is zeker: vluchtmisdrijf laat te veel doden en nog meer vragen na. Zij die achterblijven krijgen levenslang. Maar welke straf verdienen de daders volgens jou? Is de boete voor vluchtmisdrijf betalen voldoende of moeten zij ook boete doen?

Waarom pleegt iemand vluchtmisdrijf?

Kan jij begrip opbrengen voor iemand die vluchtmisdrijf pleegt? Uit de statistieken over vluchtmisdrijf, en meer bepaald uit de attitudemeting van Vias en Rondpunt, blijkt dat 70% van de ondervraagde mensen begrip heeft voor de paniekreactie die tot vluchtmisdrijf leidt. Ook blijkt de grootste groep overtreders vluchtmisdrijf te plegen om een ander misdrijf te verbergen.

Nochtans ligt de boete voor vluchtmisdrijf meestal hoger dan de boete voor het misdrijf dat ze proberen verbergen. De meest voorkomende redenen zijn dan ook rijden onder invloed en rijden zonder geldig rijbewijs.

Welke boete krijg je voor vluchtmisdrijf?

In juli van dit jaar werd er een nieuw wetsvoorstel van minister van Justitie Geens en minister van Mobiliteit Bellot om de boete voor vluchtmisdrijf te verhogen, goedgekeurd. De boete voor vluchtmisdrijf wanneer er enkele materiële schade is, kan oplopen tot 6 maanden cel en een geldboete van € 2000. Als je een slachtoffer achterlaat, kan je tot 3 jaar cel en een geldboete van € 5000 krijgen.

Bij een dodelijk slachtoffer loopt de boete voor vluchtmisdrijf op tot 4 jaar cel en € 5000. Verkeersmisdrijven zullen voortaan ook pas na 2 jaar verjaren in plaats van na 1 jaar.

Welke straf verdient de overtreder volgens jou?

Vluchtmisdrijf komt alsnog het vaakst voor wanneer er enkel sprake is van materiële schade. Maar wie betaalt dan de schade aan je voertuig? En welke straf krijgt de dader als hij of zij uiteindelijk toch gevat wordt? In een enquête van vzw Rondpunt werd gepolst naar de mening van de Vlaming over de straf voor vluchtmisdrijf. Daarin gaf iets meer dan de helft van de respondenten aan voorstander te zijn van een levenslang rijverbod.

Ben jij ook voorstander van dergelijke manier van boete doen in plaats van een boete voor vluchtmisdrijf te betalen? Of behoor je tot de 37% Vlamingen die deze maatregel te ver vinden gaan?

Door de boete voor vluchtmisdrijf te verhogen wil minister Geens de zwakke weggebruiker beter beschermen. Heb je zelf vluchtmisdrijf gepleegd? Bereken je boete met onze handige boetecalculator.

Bereken jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Selecteer jouw overtreding: