Bereken zelf jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Samen met specialisten in het Belgisch verkeersrecht ontwikkelden wij hiervoor een algoritme dat rekening houdt met de omstandigheden van jouw overtreding en doen wij ook beroep op een database van meer dan 2500 uitspraken verkeersrecht.

Bereken nu jouw boete!
 
  • Stap 1
  • Stap 2
  • Resultaat

Op dit moment berekent 001 persoon een verkeersboete!

Kan verminderde rijvaardigheid bij ouderen leiden tot een rijverbod?

Oudere man kreeg geen rijverbod en zit achter het stuur van zijn wagen - Boetecalculator

Het aandeel aan 65-plussers in het verkeer stijgt elk jaar en vaak bieden deze chauffeurs zich spontaan aan voor een rijgeschiktheidsonderzoek omdat ze merken dat hun rijvaardigheid erop achteruitgaat. Maar wat zijn de gevolgen als je als chauffeur ongeschikt wordt verklaard? Betekent dit ook meteen dat je een rijverbod krijgt opgelegd? Boetecalculator zet de feiten op een rijtje.Waar en hoe test men de rijvaardigheid van ouderen?

Chauffeurs die een rijgeschiktheidsonderzoek willen laten uitvoeren, kunnen terecht bij het Centrum voor rijgeschiktheid en voertuigaanpassingen of CARA, dat deel uitmaakt van het Vias Instituut. De testen die ze daar moeten afleggen komen grotendeels overeen met die van het herstelonderzoek voor chauffeurs die een rijverbod kregen opgelegd.

Een multidisciplinair team neemt zowel psychologische, medische als rijvaardigheidstesten af en beslist op basis daarvan of de chauffeur al dan niet nog in staat is om te rijden en of er beperkingen moeten worden opgelegd aan het gebruik van zijn of haar rijbewijs.

Zij kunnen ook beslissen dat een bestuurder enkel nog met de auto mag rijden als er bepaalde aanpassingen worden gedaan aan het voertuig.

Welke gevolgen heeft een ongeschiktheidsattest?

Chauffeurs die niet langer geschikt worden bevonden om te rijden na een onderzoek van het CARA, krijgen hierdoor niet onmiddellijk een rijverbod opgelegd. Wel wordt verwacht dat deze bestuurders uit zichzelf naar het gemeentehuis gaan om hun rijbewijs in te leveren.

Je wordt geacht je te houden aan artikel 24 van de verkeerswet, dat zegt dat iedere chauffeur geneeskundig geschikt moet zijn en blijven om zijn of haar rijbewijs te kunnen behouden.

Daarnaast is het ook belangrijk dat je er rekening mee houdt dat wanneer je betrokken geraakt bij een verkeersongeval nadat je ongeschikt werd verklaard om te rijden, dit problemen kan geven bij de uitbetaling van de verzekeringspremie.

Op welke alternatieven kunnen senioren zich beroepen?

Vias begeleidt de chauffeurs die bij hen aankloppen voor een rijvaardigheidstest ook nadat de uitslagen ervan bekend zijn. Ze helpen 65-plussers te wennen aan alternatieve oplossingen zoals de elektrische fiets en het openbaar vervoer of helpen hen bij de aanvraag voor voertuigaanpassingen.

Zo dragen ze bij aan het aanvaardingsproces van senioren waarvan de mobiliteit in het gedrang komt en wordt voorkomen dat de levenskwaliteit van deze mensen te drastisch daalt.

Heeft u nog verdere vragen over wanneer u uw rijbewijs moet inleveren en wat hiervan de gevolgen zijn? Neem dan contact op met de experts van Boetecalculator!

Bereken jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Selecteer jouw overtreding:

Deel dit artikel