Bereken zelf jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Samen met specialisten in het Belgisch verkeersrecht ontwikkelden wij hiervoor een algoritme dat rekening houdt met de omstandigheden van jouw overtreding en doen wij ook beroep op een database van meer dan 2500 uitspraken verkeersrecht.

Bereken nu jouw boete!
 
  • Stap 1
  • Stap 2
  • Resultaat

Op dit moment berekenen 003 personen een verkeersboete!

Hoe vermijdt een zelfrijdende auto verkeersboetes?

Wit bord met rode rand van verboden toegang. Negeren betekent een verkeersboete. - Boetecalculator

Samen met gsm’en achter het stuur is overdreven snelheid een veelvoorkomende zonde van de autorijdende Belgen. Verkeersboetes voor deze overtredingen vallen dan ook geregeld in de brievenbus. Als iedereen (binnen zovele jaren) met zelfrijdende auto’s rijdt, is dat allemaal verleden tijd. Gsm’en achter het stuur van een zelfrijdende auto mag dan gewoon, en door slimme camera’s herkennen de auto’s zelfs verkeersborden. De specialisten van Boetecalculator vertellen hoe dit in zijn werk gaat.

Hoe analyseert een zelfrijdende auto het verkeer?

Slimme camera’s voeden de computer die de zelfrijdende auto bedient. Die camera’s moeten zodanig uitgerust worden dat ze verkeersborden en -lichten gaan herkennen en interpreteren. Op die manier zou je normaal gezien minder verkeersboetes moeten krijgen, omdat de camera’s niet afgeleid kunnen zijn en zo iets zouden missen. Als je auto zichzelf parkeert, gaat hij ook de verkeersborden analyseren die te maken hebben met parkeren. Zo krijg je niet onverwacht een parkeerboete onder de neus geschoven.

Daarnaast wordt er ook gewerkt aan auto’s die zichzelf een snelheidslimiet opleggen aan de hand van de maximaal toegestane snelheid op het stuk weg waarop je je bevindt.

In Duitsland loopt een proefproject met een nieuw verkeersbord met zwart-witte tekens. Voor menselijke bestuurders hebben ze geen nut. Voor zelfrijdende auto’s wel. De borden moeten dienen als oriëntatiepunt.

Hoe krijgen we toch nog verkeersboetes met zelfrijdende auto’s?

Het probleem met computers is dat ze moeilijk situaties kunnen interpreteren. Dat is ook het geval met de software in zelfrijdende auto’s. Zo wijst onderzoek uit dat ze gemakkelijk voor de gek kunnen worden gehouden door verkeersborden te manipuleren. Als er bijvoorbeeld stickers hangen op een verkeersbord, bestaat de kans dat de software het bord gewoonweg niet kan lezen of het fout leest. Ook beschadigde verkeersborden kunnen een gevaar betekenen.

Het is voorlopig nog koffiedik kijken of en hoe je verkeersboetes die je krijgt doordat de software verkeersborden verkeerd leest, kunt aanvechten, en wie er aansprakelijk is bij een ongeval.

Welk verkeersmeubilair wordt overbodig?

Wegen zouden er ook simpeler kunnen uitzien door het gebruik van intelligente auto’s. Ten eerste zouden rijstroken smaller worden omdat zelfrijdende auto’s minder ruimte nodig hebben. Zeker op rechte stukken weg rijden ze in een rechte lijn, terwijl menselijke bestuurders een klein beetje slingeren. Ook de structuur van kruispunten en rotondes die veel plaats innemen kan herbekeken worden.

Daarnaast zeggen experten zelfs dat middenbermen overbodig worden. Op die manier kan de rijrichting van bepaalde rijstroken worden aangepast naargelang de drukte. Allerhande informatieborden hebben geen functie meer aangezien de data rechtstreeks naar de auto kan gestuurd worden.

Beging je onlangs nog een snelheidsovertreding of negeerde je een rood licht? Bereken dan hieronder hoeveel je verkeersboete bedraagt of vraag raad aan de specialisten.

Bereken jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Selecteer jouw overtreding:

Deel dit artikel