Bereken zelf jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Samen met specialisten in het Belgisch verkeersrecht ontwikkelden wij hiervoor een algoritme dat rekening houdt met de omstandigheden van jouw overtreding en doen wij ook beroep op een database van meer dan 2500 uitspraken verkeersrecht.

Bereken nu jouw boete!
 
  • Stap 1
  • Stap 2
  • Resultaat

Op dit moment berekenen 003 personen een verkeersboete!

Tarieven van De Lijn bij boetes stuk hoger dan die van de politie

Een bus vertrekt aan een bushalte in Gent. De Lijn hanteert voor zijn boetes eigen tarieven - Boetecalculator

Nu de zomervakantie erop zit neemt de drukte weer toe op onze wegen. Om het verkeer onder de aandacht te brengen organiseert de Vlaamse Overheid tussen 16 en 22 september opnieuw de Week van de Mobiliteit. Met verschillende initiatieven zoals Autovrije Zondag wilt men duurzaam verkeer in de kijker zetten. Car Free Day wordt een hoogdag voor het openbaar vervoer.


Wat is de regelgeving rond busverkeer?

Er bestaan omtrent het busverkeer specifieke regels in verband met het gebruik van de busstrook. Als autobestuurder mag je hier enkel gebruik van maken om voor te sorteren om links of rechts af te slaan. Parkeren op de busstrook is eenvoudigweg verboden. Ook op een bushalte mag je niet parkeren, maar je mag er wel over rijden of even stilstaan om iemand in of uit te laten stappen.

Rijd je binnen de bebouwde kom, dan moet je altijd voorrang geven aan een bus die zijn halte gaat verlaten en waarvan de richtingaanwijzer knippert.

Hoe zit het met de regelgeving rond tramverkeer?

Een tram kan zich op twee manieren verplaatsen, via sporen in de rijbaan of via een bijzonder overrijdbare bedding. In het laatste geval moet je er rekening mee houden dat deze bedding geen deel uitmaak van de rijbaan. Als autobestuurder mag je er dus niet over rijden, stilstaan of parkeren. Je mag de bijzonder overrijdbare bedding wel dwarsen als je op die manier je woning, een parking of een benzinestation probeert te bereiken. Je mag ze ook gebruiken om een hindernis te ontwijken.

Een tram moet de normale verkeersregels niet volgen en heeft altijd voorrang, ook op zwakke weggebruikers. Enkel verkeerslichten of bevelen van een bevoegd persoon zijn op de trambestuurder van toepassing.

Welke tarieven zijn van toepassing bij De Lijn?

Wanneer controleurs van De Lijn boetes uitschrijven gaat het vaak om zogenaamde ‘uit de weg-boetes’, voor bestuurders die tram of bus hinderen. De Lijn is bevoegd om inbreuken vast te stellen, boetes uit te schrijven én te innen. Bij gevolg is ze hierbij zowel rechter als partij. De tarieven die van toepassing zijn bij De Lijn liggen een stuk hoger dan die van de politie. Als een van hun controleurs je een boete uitschrijft, betaal je zo’n €107, terwijl je voor dezelfde boete uitgeschreven door de politie slechts €55 betaalt.

Meer dan de helft van de boetes die De Lijn uitschrijft zijn voor parkeren op een halte. Een dergelijke overtreding houdt volgens de Lijn een rechtstreeks gevaar in voor haar reizigers, en dit is ook de reden dat de boetetarieven hoger liggen dan bij de politie.

Heb je nog vragen over de gangbare tarieven bij De Lijn of de politie of beging je onlangs een overtreding en wil je weten hoeveel je boete bedraagt? Neem contact op met de experts van Boetecalculator!

Bereken jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Selecteer jouw overtreding:

Deel dit artikel