Bereken zelf jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Wij ontwikkelden hiervoor een algoritme dat rekening houdt met de omstandigheden van jouw overtreding en doen ook beroep op een database van meer dan 2500 uitspraken verkeersrecht.

Bereken nu jouw boete!
  • Stap 1
  • Stap 2
  • Resultaat

Op dit moment berekenen 004 personen een verkeersboete!

Welke rechten heb je bij alcoholcontroles?

Wat als ik bij alcoholcontroles een ademtest weiger? Wanneer mag ik om een kwartier uitstel vragen? Boetecalculator verduidelijkt wat mag en niet mag.

Rijden onder invloed veroorzaakt tijdens de zomermaanden gemiddeld 12 letselongevallen per dag. En dat aantal moet naar beneden. De politie organiseert daarom deze zomer extra alcoholcontroles bij WK-evenementen en festivals. Maar ken jij je rechten bij een alcoholcontrole?
 
 
 

Wat is een alcosensor?

Tijdens de zomerse BOB-campagne die op 8 juni 2018 startte, houdt de politie dus extra alcoholcontroles. Daarvoor gebruiken agenten tegenwoordig ook een toestel waarin je niet hoeft te blazen. Deze alcosensor geeft hen een eerste indicatie of er iemand in het voertuig alcohol gedronken heeft. Geen sporen van alcohol? Dan mag je doorrijden. Bij alarm zal je echter onderworpen worden aan de ‘echte alcoholcontrole’ waarbij je wel moet blazen.

Vóór die ademtest mag je om een wachttijd van 15 minuten vragen. Dit geldt ook als er bij alcoholcontroles onmiddellijk wordt overgegaan tot een ademanalyse.

Wat als ik een ademtest weiger?

Als je een ademtest weigert, beschouwt de politie het resultaat als positief. Je krijgt dan een boete van €700 en een rijverbod van 6 uur. Dit staat los van het eventuele rijverbod dat achteraf kan uitgesproken worden door de politierechtbank. Heb je een ongeval veroorzaakt en weiger je te blazen? Dan worden de boetes en straffen verzwaard.

Je kan dus bij alcoholcontroles best gewoon gehoorzamen. Weiger je omdat je nog maar net een glas gedronken hebt? Maak dan liever gebruik van je recht om een kwartier te wachten.

Wanneer wordt er een bloedproef afgenomen?

Bij alcoholcontroles zal men overgaan tot een bloedproef als de ademtest en ademanalyse onmogelijk zijn. Hiervoor wordt een arts gecontacteerd. Ook wanneer de ademtest een alcoholgehalte van minstens 0,22 mg/l aangeeft en er geen ademanalyse uitgevoerd kan worden of het verschil tussen twee opeenvolgende ademanalyses te groot is, zal men een bloedstaal afnemen.

Vraag je zelf een bloedproef aan als tegenexpertise en blijkt hieruit dat je schuldig bent aan rijden onder invloed, draai je zelf op voor de kosten.

Voortaan wordt in de rijopleiding ook een simulatie rijden onder invloed voorzien. Dit zal plaatsvinden tijdens het recent goedgekeurde terugkommoment. Blies jij onlangs positief? Bereken hieronder je boete met onze handige boetecalculator of stel je vraag onmiddellijk aan de specialisten.

Bereken jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Selecteer jouw overtreding: