Bereken zelf jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Samen met specialisten in het Belgisch verkeersrecht ontwikkelden wij hiervoor een algoritme dat rekening houdt met de omstandigheden van jouw overtreding en doen wij ook beroep op een database van meer dan 2500 uitspraken verkeersrecht.

Bereken nu jouw boete!
 
  • Stap 1
  • Stap 2
  • Resultaat

Op dit moment berekenen 003 personen een verkeersboete!

Hoeveel mag ik drinken als ik rijd?

  • Hoeveel mag ik drinken?
  • Waarom kunnen mannen meer alcohol drinken?
  • Hoe vertalen deze resultaten zich naar aantal glazen?

alcoholcontroles

Wist je dat er vorig jaar ruim 4739 miljoen verkeersinbreuken werden vastgesteld? Een stijging van 2,37% ten opzichte van 2015. Vooral rijden onder invloed van alcohol of drugs nam toe. Er werden 6% meer alcoholcontrole boetes uitgeschreven. Hoe kan je alcoholcontrole boetes vermijden? Of een financiële kater ten gevolge van het dronken rijden? Hou je aan deze richtlijnen en gemiddeldes om boetes te vermijden én het aantal slachtoffers op de weg te verminderen.

Hoeveel mag ik drinken?

De risico’s hangen niet alleen af van de hoeveelheid alcohol. Dat kan immers verschillen van persoon tot persoon en van de omstandigheden. Ben je een man of een vrouw? Hoe oud ben je? Wat heb je gegeten? Al deze factoren hebben invloed op het alcoholpercentage in je bloed dat maximum 0,5 promille mag bedragen als je deelneemt aan het verkeer.

Wil je alcoholcontrole boetes vermijden? Hou je dan aan de algemene richtlijn. Dit handige schema beschrijft hoeveel alcohol een standaardglas per type drank bevat. Zo kan je je makkelijk een beeld vormen van hoeveel glazen je mag drinken.

Waarom kunnen mannen meer alcohol drinken?

Uit onderzoek blijkt inderdaad dat mannen beter tegen alcohol kunnen dan vrouwen. Mannen zijn doorgaans groter en hebben dus meer lichaamsoppervlakte. Ze hebben over het algemeen ook meer spieren en die bevatten veel vocht. Daardoor levert eenzelfde hoeveelheid alcohol een lager alcoholpercentage op bij mannen dan bij vrouwen.  Drink je beiden een glas? Vermijd alcoholcontrole boetes door je man te laten rijden.

Bij ieder persoon kan getest worden of je dagelijks veel, middelmatig of weinig alcohol drinkt. Bij vrouwen geldt dat meer dan 14 glazen bier per week niet goed is, terwijl dit voor mannen 21 glazen bedraagt. Een behoorlijk verschil! Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen...

Hoe vertalen deze resultaten zich naar aantal glazen?

Bij vrouwen ligt het vetpercentage doorgaans ook hoger dan bij mannen. Omdat alcohol zich langer ophoudt in vet, bereiken vrouwen dus meestal sneller de grens van 0,5 promille. Concreet betekent dit dat een man ongeveer 2 pintjes van 25 cl mag drinken en een vrouw slechts 1,2 pintjes van 25 cl.

Wat betreft de alcoholcontrole boetes, kan je dus als vrouw sneller tegen de lamp lopen dan als man. Bovendien zijn Belgen niet echt te vinden voor de nultolerantie of een verplicht alcoholslot. Correct omgaan met alcohol als je de baan op moet, blijft dus je eigen verantwoordelijkheid.

Verwacht je een boete voor rijden onder invloed? Bereken ze hieronder met onze handige boetecalculator of contacteer ons voor meer informatie.

Bereken jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Selecteer jouw overtreding:

Deel dit artikel