Bereken zelf jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Wij ontwikkelden hiervoor een algoritme dat rekening houdt met de omstandigheden van jouw overtreding en doen ook beroep op een database van meer dan 2500 uitspraken verkeersrecht.

Bereken nu jouw boete!
  • Stap 1
  • Stap 2
  • Resultaat

Op dit moment berekenen 004 personen een verkeersboete!

<< Keer terug naar het overzicht met alle veelgestelde vragen

mag de politie een voertuig laten takelen?

Mijn auto werd weggesleept omdat ik geparkeerd stond op een reguliere parkeerplaats waar echter een tijdelijk parkeerverbod was door het plaatsen van tijdelijke verkeersborden E1 met aanduiding van datum en tijd. Ik had de borden niet gezien (buiten mij meerdere andere overtreders waardoor het zicht op de borden belemmerd werd) en had dan enkel een parkeerboete verwacht. (auto stond voor niemand in de weg, vormde geen gevaar en tijdens de periode dat ik er stond waren er geen werken of dergelijke waardoor mijn voertuig verplaatst moest worden.) Blijkt echter volgens de letter van de wet dat de politie dan toch mag laten takelen. (klopt dat?) De tijdelijke verkeersborden E1 zijn echter op metaalkleurige palen bevestigd, niet op oranje palen zoals 'de letter van de wet' voorschrijft. Mag ik daar dan uit concluderen dat in lijn met 'de letter van de wet' zoals de politie die zelf graag hanteert deze borden eigenlijk niet reglementair zijn en dus ook niet rechtsgeldig? Naast bovenstaande kernvraag over de rechtsgeldigheid, nog een bijkomende vraag. De auto werd weggesleept door een prive firma. De sleepkosten welke ik bij ophaling (bij die prive firma) moest betalen waren aanzienlijk. Bij navraag bij deze firma was het duidelijk dat de sleepkosten welke deze firma normaal zou hanteren (bij particuliere vraag) bijna verdubbeld werden door de tarieven die ze voor de politie moeten aanrekenen (exclusief de parkeerboete want die volgt nog). Kan dat zo maar? 

 

Het is inderdaad zo dat E1 verkeersborden in principe aan een oranje paal moeten bevestigd worden. (artikel 11.4  MB van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens). Dit wil echter niet zonder meer zeggen dat de politie zomaar in fout is. De bedoeling van de wetgever bij deze oranje palen was namelijk de bestuurders die het verkeersbord van langs achteren naderen ook attent te maken op de borden. Daardoor oordeelde de politierechter in Leuven reeds dat een parkeerboete op een plaats zonder oranje paal toch gerechtvaardigd was. De kleur van de paal werd toen ondergeschikt aan de inhoud van het bord bevonden. In heel wat steden bestaan er gemeentelijke reglementen waarin omschreven wordt welke forfaitaire tarieven er van toepassing zijn in functie van de verschillende mogelijke gevallen. Zo bestaat er meestal een speciaal tarief wanneer de takelfirma werd opgeroepen door de politie. U zou dus best een de reglementering van uw gemeente hieromtrent raadplegen.

Bereken jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Selecteer jouw overtreding: