Bereken zelf jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Wij ontwikkelden hiervoor een algoritme dat rekening houdt met de omstandigheden van jouw overtreding en doen ook beroep op een database van meer dan 2500 uitspraken verkeersrecht.

Bereken nu jouw boete!
  • Stap 1
  • Stap 2
  • Resultaat

Op dit moment berekenen 003 personen een verkeersboete!

<< Keer terug naar het overzicht met alle veelgestelde vragen

moeten de proeven onmiddellijk betaald worden of kan dit op afbetaling?

Op 09.09.2016 werd ik veroordeeld wegens alcoholintoxicatie  (0,69 mg )  tot 1.200 euro boete met uitstel van twee jaar  voor de som van 720 euro, dus 420 euro meer diverse kosten, wat een totaal geeft va n647 euro. Een intrekking van het rijbewijs gedurende een maand meet uitstel gedurende twee jaar voor 15 dagen.  Daar moet nog worden aan toegevoegd  de psycho-medische onderzoeken die moeten worden afgelegd om hersteld te worden in het recht tot sturen.
Gezien ik een intrekking heb gehad van 15 dagen verminderd tot 13 dagen (?)  moet ik nog moet twee dagen ondergaan (wat gebeurd is) . een afbetalingsplan werd aanvaard voor de boete als voor de prijs van de onderzoeken.
Toen ik mij aanbood na die twee dagen, teneinde mijn rijbewijs terug te krijgen, werd mij dit geweigerd, gezien ik nog het bewijsschrift niet had van de examens (gezien ik nog niet werd opgeroepen door het IBSR)  Dat blijkt dat deze laatste u oproept wanneer de volledige betaling gebeurd is.

De vraag die ik mij stel is de volgende : 

Waarom staat het IBSR mij een afbetalingsplan toe wetende dat het parket daar geen rekening mee houdt  door mij op te roepen om mijn rijbewijs terug te geven voor de  twee overblijvende dagen??

Daarom, moest ik het betalingsplan onderbreken en de totaliteit regelen van de gevraagde som teneinde  zo snel mogelijk te worden opgeroepen voor de examens.

Ik heb mijn rijbewijs afgegeven op de griffie van de rechtbank te Mons op 21.02.2017 en de dag zelf aan het IBSR met bewijs van overschrijving via mail. En ik onderging de psycho-medische examens op 09.03.2017 met de resultaten  waarschijnlijk op 12 of 13.03.2017;

Samengevat voor een intrekking van twee dagen, zal me dit 18 dagen intrekking van het rijbewijs  (van 24.02.2017 tot 13.03.2017, in feite praktisch de duur van de opschorting waarvan ik genoot;

Ten gevolge van mijn ontevredenheid met deze absurde toestand  , heeft het IBSR mij aangeraden  om klacht in te dienen tegen het parket te Mons.

Mag ik uw advies vragen over deze kwestie?
U bij voorbaat dankend  en in afwachting van uw bericht, aanvaarde mevrouw mijnheer de verzekering  van mijn hoogachting;

 

Indien de rechter het terugkrijgen van uw rijbewijs na een verval afhankelijk heeft gemaakt van bepaalde proeven kan u effectief uw rijbewijs slechts terugkrijgen na het voorleggen van een attest van slagen voor deze proeven. Bovendien kan je de proeven slechts ondergaan bij volledige betaling van de kostprijs ervan.

 

Bereken jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Selecteer jouw overtreding: