Bereken zelf jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Wij ontwikkelden hiervoor een algoritme dat rekening houdt met de omstandigheden van jouw overtreding en doen ook beroep op een database van meer dan 2500 uitspraken verkeersrecht.

Bereken nu jouw boete!
  • Stap 1
  • Stap 2
  • Resultaat

Op dit moment berekenen 004 personen een verkeersboete!

<< Keer terug naar het overzicht met alle veelgestelde vragen

Indien de Belgische politierechtbank u veroordeeld tot een rijverbod mag men dan rijden in

Indien de Belgische politierechtbank u veroordeeld tot een rijverbod mag men dan rijden in het buitenland?

 

Hoewel een verval van het recht tot sturen, uitgesproken door een Belgische strafrechter, geen werking heeft buiten de landsgrenzen, kan de betrokken bestuurder geen document worden afgegeven waarmee hij in het buitenland zou kunnen rijden. Er is overigens rechtsleer waarin geargumenteerd wordt dat een Belgisch verval evengoed geldt voor het besturen van motorvoertuigen in het buitenland . Immers, enkel een rijbewijs geniet overeenkomstig de internationale regelgeving (EU-richtlijn 2006/126/EG, de Conventies van Genève en Wenen betreffende het wegverkeer, e.a.) erkenning in andere landen. 
Enkel houders van een Europees of buitenlands rijbewijs, die niet beantwoorden aan de voorwaarden om een Belgisch rijbewijs te verkrijgen, kunnen een document verkrijgen om het Belgisch grondgebied te verlaten op een welbepaalde dag via een welbepaalde route (art. 69, §7, 3°, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs).
Overeenkomstig artikel 11, paragraaf 4, van richtlijn 2006/126, mogen lidstaten overigens geen rijbewijs afgegeven aan een aanvrager wiens rijbewijs in een andere lidstaat is beperkt, geschorst of ingetrokken.

 

 

Bereken jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Selecteer jouw overtreding: