Bereken zelf jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Wij ontwikkelden hiervoor een algoritme dat rekening houdt met de omstandigheden van jouw overtreding en doen ook beroep op een database van meer dan 2500 uitspraken verkeersrecht.

Bereken nu jouw boete!
  • Stap 1
  • Stap 2
  • Resultaat

Op dit moment berekenen 004 personen een verkeersboete!

<< Keer terug naar het overzicht met alle veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap?

Er is sprake van overdreven alcoholintoxicatie wanneer u de wettelijke grenzen van alcoholintoxicatie hebt overschreden. Bij dronkenschap moet u volgens de rechtspraak de blijvende controle over uw rijvoertuig verloren zijn. Of u zich op het ogenblik van een ongeval in een staat van dronkenschap bevond, is een feitenkwestie dewelke aan de soevereine beoordeling van de rechter wordt overgelaten. De rechtbank zal zich daarbij steunen op de door de agenten gedane vaststellingen met betrekking tot uw toestand, uw houding en uw gedragingen. Kon u nog op een rechte lijn lopen of had u een waggelende gang? Diende u te braken? Was uw kledij wanordelijk? … Het antwoord op die vragen zal doorslaggevend zijn om te oordelen of u zich al dan niet in staat van dronkenschap of in een soortgelijke toestand bevond.

Bereken jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Selecteer jouw overtreding: