Bereken zelf jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Samen met specialisten in het Belgisch verkeersrecht ontwikkelden wij hiervoor een algoritme dat rekening houdt met de omstandigheden van jouw overtreding en doen wij ook beroep op een database van meer dan 2500 uitspraken verkeersrecht.

Bereken nu jouw boete!
  • Stap 1
  • Stap 2
  • Resultaat

Op dit moment berekenen 005 personen een verkeersboete!

<< Keer terug naar het overzicht met alle veelgestelde vragen

Wanneer wordt een rijbewijs onmiddellijk ingetrokken na een alcoholcontrole?

In volgende gevallen kan het openbaar ministerie beslissen om uw rijbewijs in te trekken voor een periode van 15 dagen, met mogelijkheid tot verlenging voor een periode van maximaal drie maanden:

  • bij een ademanalyse van ten minste 0,35 mg/l UAL (0,8 promille of meer);
  • bij een positieve ademtest indien de ademanalyse niet kon gebeuren;
  • bij duidelijke tekenen van alcoholopname waarbij de ademanalyse of ademtest niet konden worden uitgevoerd om andere redenen dan weigering;

Wanneer de politie u als bestuurder betrapt en u bevindt zich in één van bovenstaande gevallen, neemt de politie telefonisch contact op met de parketmagistraat met dienst. Wanneer deze opdracht geeft om uw rijbewijs onmiddellijk in te trekken, zal de politie het rijbewijs op de griffie van de politierechtbank neerleggen. Na de periode van 15 dagen kan u uw rijbewijs daar terug ophalen, tenzij de periode van onmiddellijk intrekking zou worden verlengd, wat eerder uitzonderlijk is. Bij een alcoholconcentratie vanaf 0,65 mg/l UAL of 1,50 promille zal steeds tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs worden overgegaan. Tijdens de periode van intrekking mag u geen enkel motorvoertuig besturen. Wordt u daarop toch betrapt, dan zal uw voertuig geïmmobiliseerd worden, d.w.z. dat uw voertuig op eigen kosten en risico getakeld wordt. Bestuurt u toch een voertuig tijdens de periode van onmiddellijke intrekking dan kan u bovendien worden gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar en/of met een geldboete van 1.200 euro tot 12.000 euro en met het verval van het recht tot sturen voor een duur van tenminste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of voorgoed. Wanneer u een verkeersinbreuk beging waarvoor uw rijbewijs door het parket onmiddellijk werd ingetrokken, dan zal u op een later ogenblik worden gedagvaard voor de politierechtbank. Het openbaar ministerie zal dan naast een geldboete en/of gevangenisstraf tevens een rijverbod vorderen van minimum 15 dagen zodat de periode van onmiddellijke intrekking minstens gedekt is.

Bereken jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Selecteer jouw overtreding: