Bereken zelf jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Wij ontwikkelden hiervoor een algoritme dat rekening houdt met de omstandigheden van jouw overtreding en doen ook beroep op een database van meer dan 2500 uitspraken verkeersrecht.

Bereken nu jouw boete!
  • Stap 1
  • Stap 2
  • Resultaat

Op dit moment berekenen 005 personen een verkeersboete!

<< Keer terug naar het overzicht met alle veelgestelde vragen

Mag er geflitst worden vlak achter een metalen vangrail? Kan dit storing of reflectie veroorzaken?

De dienst verkeer-radar (snelheidscontrole) benadrukt voortdurend dat er op de flitslocatie geen metalen voorwerpen aanwezig mogen zijn die de straal kunnen weerkaatsen. Het is immers zo dat de golven van een flitscamera normaliter op een voorbijrijdende auto vallen en worden teruggekaatst. Op die wijze wordt dan de snelheid berekend. Als er echter vangrails naast de weg staan, kunnen de golven daar op vallen en is de meting niet langer correct. We kunnen onder meer verwijzen naar de technische fiche van bijvoorbeeld de flitspaal Multanova 6F Radar, waarin duidelijk het volgende staat vermeld: “If, within a time interval corresponding to a distance of 2m after interruption of the verification phase, no constant section is found, this interruption was caused by the exit of the car measured. If, however, a constant section with a diverting speed value is found within this time interval, this interruption was caused by a second car entering the radar beam or by the information of multiple reflections. (…) In case the verification phase was interrupted by the entry of a second car or by the formation of multiple reflections, the validity of the measured speed value is doubtful.” Vrij vertaald: “Wanneer, binnen een tijdsinterval overeenstemmend met een afstand van 2 meter na de breuk van de verificatiefase geen doorsnee profiel is gevonden, betekent dit dat de breuk was veroorzaakt door het uitrijden van het gemeten voertuig. Wanneer, echter, een constant deel met een fluctuerende snelheid wordt gevonden binnen dit tijdsinterval, bevestigt dit dat deze breuk was veroorzaakt door een tweede auto dat door de autoradar rijdt of door informatie van meerdere reflecties. Als de verificatiefase werd onderbroken door de nabijheid van een tweede voertuig of door de vorming van meerdere reflecties, is de geldigheid van de waarde van de gemeten snelheid twijfelachtig.” De korpschef van Gent heeft onlangs volgende uitspraak gedaan: "Het is moeilijk tot zelfs onmogelijk om snelheidscontroles uit te voeren in het centrum van Gent. Onze huidige flitstoestellen kunnen dat technisch niet aan. De toestellen werken niet in een omgeving met veel metaal. Geparkeerde auto's, tramleidingen en zelfs vangrails veroorzaken problemen." We stellen in de praktijk vast dat politierechters niet altijd geneigd zijn om bovenstaande argumentatie te volgen.

Bereken jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Selecteer jouw overtreding: