Bereken zelf jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Wij ontwikkelden hiervoor een algoritme dat rekening houdt met de omstandigheden van jouw overtreding en doen ook beroep op een database van meer dan 2500 uitspraken verkeersrecht.

Bereken nu jouw boete!
 • Stap 1
 • Stap 2
 • Resultaat

Op dit moment berekent 001 persoon een verkeersboete!

<< Keer terug naar het overzicht met alle veelgestelde vragen

Wat na een ongeval?

Welke stappen onmiddellijk worden genomen na een verkeersongeval, zijn van essentieel belang om aan te kunnen tonen wie aansprakelijk is voor de stoffelijke en/of lichamelijke schade. “Elke daad van de mens waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.” Art 1382 BW Dit bondig wetsartikel vat 3 elementen samen:

 • het bewijzen van een fout,
 • het bewijzen van een schade, en
 • het bewijzen van een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade.

Om vergoed te worden voor de geleden schade bij een ongeval moet u immers aan kunnen tonen welke schade u leed, welke fout de veroorzaker heeft begaan, en hoe die fout de oorzaak is van het ongeval. Zorg dus steeds voor bewijzen, zet de juiste stappen om alle vergoedingen te bekomen en ken en verdedig uw rechten. Deze vuistregels lijken evident, maar er tijdig aan denken na een ongeval is dat veel minder. Acties op de plaats van de aanrijding/het ongeval 1. Stop onmiddellijk en verzamel bewijzen Het is in ieders belang om na de aanrijding ter plaatse te blijven om alle nodige vaststellingen te doen. Deze vaststellingen hebben een cruciale bewijskracht. Als er gewonden zijn, belt u onmiddellijk de politie. Bij een ongeval met enkel stoffelijke schade moet de rijbaan zo snel mogelijk worden ontruimd. Vergeet daarbij vooraf niet de omstandigheden van het ongeval en de schade zo goed mogelijk te registreren. Alle elementen en bewijzen die u kunt verzamelen, moeten nu verzameld worden. Neem foto’s van de schade, de positie van de voertuigen en de remsporen, en maak een duidelijke schets. Pas dan ontruimt u de weg. Als u het voertuig niet kan verplaatsen, zet u de knipperlichten aan en plaatst u de gevarendriehoek op de juiste afstand. 2. Vul het aanrijdingsformulier in Vul altijd uw aanrijdingsformulier in om het ongeval aan te geven. Het Europese aanrijdingsformulier bevindt zich meestal in uw wagen, en dient door u en de andere partij correct en zorgvuldig ter plaatse te worden ingevuld. Dit formulier is erg belangrijk. Zowel de betrokken verzekeraar van uw wagen als die van de tegenpartij gebruiken onder andere dit formulier om de aansprakelijkheid te beoordelen. Waren er getuigen aanwezig tijdens het ongeval, noteer dan hun contactgegevens. 3. Verwittig de politie Bij een ongeluk met enkel stoffelijke schade bent u niet verplicht de politie op te roepen. De betrokken partijen mogen beslissen om de zaak zonder de politie af te handelen. Bij gewonden bent u verplicht de politie te contacteren. Als u en de tegenpartij niet overeenkomen, en ook geen gemeenschappelijk aanrijdingsformulier kan worden opgesteld, raadpleegt u best ook de politiediensten. Zij komen dan zo snel mogelijk ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en het proces-verbaal op te maken. Vaststellingen door de politie hebben een bijzondere bewijswaarde. Het proces-verbaal bevat situatieschetsen, verklaringen en omstandigheden, staat van de voertuigen en het inlichtingenblad (identiteit en BA-verzekeraars van beide partijen), en wordt bij het strafdossier gevoegd. Dat strafdossier komt in het bezit van de procureur des Konings en dient als belangrijkste basis voor bewijsvoering tijdens de eventuele gerechtelijke procedure voor de politierechtbank. Vraag dus steeds een kopie van uw verklaringen en van het inlichtingenblad aan de politie. 4. Verwittig uw BA-verzekeraar Breng na een ongeval zo snel mogelijk, en liefst nog diezelfde dag uw verzekeringsmaatschappij of makelaar op de hoogte. In vele gevallen wordt de schade immers in der minne of bij overeenkomst geregeld. Ook de politiediensten doen zelf nooit aangifte bij uw verzekeringsmaatschappij. U dient alle gegevens dus zelf door te geven. Naast een gewone autoverzekering kan u over verschillende andere polissen beschikken, die u best verwittigt bij een verkeersongeval:

 • een hospitalisatieverzekering
 • een reisverzekering
 • een ongevallenverzekering
 • een rechtsbijstandsverzekering
 • een familiale verzekering

De hoofdtaak van de verzekeringsmaatschappij is het vergoeden van de geleden schade. Een ongeval wordt vaak veroorzaakt door onoplettendheid, een fout van de betrokken bestuurders of andere weggebruikers. Wie aansprakelijk is voor het ongeval zal de schade uiteindelijk moeten vergoeden. Op initiatief en kosten van de verzekeringsmaatschappij die de schade moet vergoeden, wordt een eenzijdige expertise door deskundigen uitgevoerd. Zo zal een autodeskundige de materiële schade van de betrokken voertuigen begroten, en analyseert een geneesheer de lichamelijke schade. Deze vaststelling moet op tegenspraak gebeuren. Dit betekent dat u de besluiten van de deskundigen moet aanvaarden. Na uw akkoord ontvangt u of de tegenpartij daarop het overeengekomen bedrag. Als u niet akkoord bent, kunt u echter de schaderegeling ook betwisten. Dan kunt u om een tegensprekelijke expertise vragen, die minnelijk of gerechtelijk doorgaat. Een ongeval met schade mondt vaak uit in een rechtszaak voor de politierechtbank. Op dat moment is het heel nuttig om te weten of u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt. Vaak is de rechtsbijstand in uw autoverzekering inbegrepen, en geniet u kosteloze bijstand door een advocaat. Die kan er immers ook op toezien of uw daadwerkelijk wordt vergoed voor alle geleden schade.

Bereken jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Selecteer jouw overtreding: