Bereken zelf jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Wij ontwikkelden hiervoor een algoritme dat rekening houdt met de omstandigheden van jouw overtreding en doen ook beroep op een database van meer dan 2500 uitspraken verkeersrecht.

Bereken nu jouw boete!
  • Stap 1
  • Stap 2
  • Resultaat

Op dit moment berekenen 006 personen een verkeersboete!

<< Keer terug naar het overzicht met alle veelgestelde vragen

in beroep veroordeeld voor herhaling snelheidsovetreding; Moet de 4 proeven opnieuw doen voor al zijn rijbewijzen ( auto, motor, C en E ) - Kan er nog een stap ondernomen worden na in beroep te zijn gegaan? Dus om een 3de uitspraak te krijgen? - Is het altijd zo dat als je de proeven moet doen dat dit geldt voor al je types rijbewijzen?

Het enigste wat u nog kan doen is de zaak voor het Hof van Cassatie brengen. Het Hof van Cassatie is echter enkel bevoegd om een vonnis of arrest te verbreken indien de rechter in beroep bepaalde rechtsregels niet correct heeft toegepast of heeft geïnterpreteerd of indien de rechter op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten niet heeft nageleefd. Het Hof doet aldus geen uitspraak over de grond of inhoud van de zaak. Een voorziening voor het Hof van Cassatie is dus in geen geval een derde aanleg. De rechter kan het rijverbod beperken tot bepaalde categorieën van voertuigen. Het is de rechter die deze dan bepaald. Let wel als de overtreding met een motorvoertuig werd begaan, moet het rijverbod ten minste betrekking hebben op de categorie van voertuigen waarmee de overtreding die aanleiding heeft gegeven tot het rijverbod, werd begaan. (art. 45 Wegverkeerswet)

Bereken jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Selecteer jouw overtreding: