Bereken zelf jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Wij ontwikkelden hiervoor een algoritme dat rekening houdt met de omstandigheden van jouw overtreding en doen ook beroep op een database van meer dan 2500 uitspraken verkeersrecht.

Bereken nu jouw boete!
  • Stap 1
  • Stap 2
  • Resultaat

Op dit moment berekent 001 persoon een verkeersboete!

<< Keer terug naar het overzicht met alle veelgestelde vragen

Ik heb 3 maand geleden een bericht aan overtreder ontvangen. Hierin staat dat ik binnen enkele dagen een proces verbaal ontvang. Tot op heden heb ik deze niet ontvangen. Kunnen zij deze alsnog sturen of is de termijn verstreken. Het betreft een parkeerverbod waar ik het niet mee eens ben. Wilde sowieso een bezwaarschrift indienen. De betreffende wagen staat op haar naam en ze niet verhuisd of dergelijke waardoor de PV niet kon toekomen. Bij het nakijken van het blaadje (omdat ze dit had doorgestuurd naar ons) merkte ze op dat er een fout was gemaakt in de nummerplaat. Dus nu hoopt ze dat deze fout ook electronisch is gemaakt. Vraag: Mocht ik desondanks ineens toch een boete ontvangen kan ik dan alsnog bezwaar aantekenen?

Een afschrift van een processen-verbaal wordt aan de overtreders gezonden binnen een termijn van veertien dagen, te rekenen van de datum van vaststelling van de misdrijven. (artikel 62 wegverkeerswet). Een proces verbaal heeft een bijzondere bewijskracht. Het kan voorkomen dat het proces-verbaal te laat wordt verstuurd. Indien een afschrift van een proces-verbaal te laat wordt verzonden, verliest het proces-verbaal alleen zijn bijzondere bewijskracht. Dit houdt niet in dat het proces-verbaal zijn waarde verliest. De rechter kan in dat geval zelf vrij bepalen welke waarde er aan het te laat verzonden proces-verbaal gehecht wordt. Wat eventueel wel kan opgeworpen worden is schending van het recht van verdediging. Indien bewezen is dat de overtreder het afschrift van het proces-verbaal niet of pas maanden (bv. 4 maanden) later ontvangen heeft, kan hij bijvoorbeeld inroepen dat hij zich niets meer kan herinneren van de feiten en dat daardoor zijn rechten van verdediging geschonden zijn. Indien u deze alsnog zou ontvangen, kan u nog bezwaar aantekenen. Let wel deze zaak zal dan wel sowieso voorkomen voor de politierechtbank.

Bereken jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Selecteer jouw overtreding: