Bereken zelf jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Wij ontwikkelden hiervoor een algoritme dat rekening houdt met de omstandigheden van jouw overtreding en doen ook beroep op een database van meer dan 2500 uitspraken verkeersrecht.

Bereken nu jouw boete!
  • Stap 1
  • Stap 2
  • Resultaat

Op dit moment berekenen 006 personen een verkeersboete!

<< Keer terug naar het overzicht met alle veelgestelde vragen

Ik werd na een veroordeling voor rijden onder invloed verplicht medische en psychologische testen te ondergaan alvorens ik mijn rijbewijs terug kan krijgen. Ik heb een afspraak in een centrum van het BIVV en dit op 16 februari 2016. Ik wou mij terdege informeren en surfte daarop naar hun website waar ik op de bijlage 6 bij het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs viel. Ik meen dat deze bijlage op mij van toepassing is daar ik opgenomen ben in de kliniek Sint-Jozef op de afdeling ontwenning, dit van 30 november 2015 tot en met 29 januari 2016. Mijn vraag is of het verstandig is deze onderzoeken uit te voeren of eerder 6 maand te wachten. Ik kan het mij namelijk niet veroorloven de kosten van dit onderzoek (+ eur 400) tweemaal te bekostigen.

U kan zelf kiezen wanneer u deze opgelegde testen aflegt maar hou er wel rekening mee dat zolang u deze testen niet aflegt, uw rijbewijs niet wordt teruggegeven (art. 47 Wegverkeerwet). Daarom is het belangrijk om te weten hoe lang uw rijverbod precies duurt. Met het medisch onderzoek onderzoekt een geneesheer of u rijgeschikt bent. Hierbij zal hij nagaan of u inderdaad aan de normen in het KB van 23 maart 1998 voldoet. Indien u echter niet rijgeschikt wordt verklaard, legt de geneesheer u uit welke stappen u moet ondernemen om terug geschikt te worden verklaard. Indien u de volgende 6 maanden nog zonder rijbewijs kan en geen onnodige risico's wilt nemen betreffende de uitslag van het onderzoek, kunt u altijd na die 6 maanden het medisch onderzoek ondergaan. Let wel ingeval van alcohol kan u pas na een periode van bewezen onthouding van minstens zes maand rijgeschikt worden verklaard. De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid is beperkt tot maximaal drie jaar.

Bereken jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Selecteer jouw overtreding: