Bereken zelf jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Wij ontwikkelden hiervoor een algoritme dat rekening houdt met de omstandigheden van jouw overtreding en doen ook beroep op een database van meer dan 2500 uitspraken verkeersrecht.

Bereken nu jouw boete!
  • Stap 1
  • Stap 2
  • Resultaat

Op dit moment berekenen 003 personen een verkeersboete!

<< Keer terug naar het overzicht met alle veelgestelde vragen

Goede dag, ik werd geverbaliseerd op 13,04,2016 met een leasingvoertuig dat sinds 2 jaar in mijn bezit is. De politie heeft 2 dagen later gevraagd aan de leasingmaatschappij om mijn gegevens door te geven, deze laatste heeft nooit geantwoord aan de politiediensten. op 02,07,2016 stuurt de politie het PV naar de leasingmaatschappij; deze laatste stuurde mij deze terug op 12,07,2016, kan ik die boete betwisten? De politie zegt mijn gegevens niet te kennen en toch ontving ik een boete op 19,12,2015!

Indien men rijdt met een voertuig van een leasingmaatschappij, dan is het inderdaad zo dat de politie steeds eerst het PV zal dienen over te maken aan de leasingmaatschappij zelf. De leasingmaatschappij zal dan dienen na te gaan wie de overtreder was, met name degene aan wie het voertuig geleased wordt. De politie zelf heeft geen rechtstreekse toegang tot deze informatie. Het feit dat u in het verleden reeds een boete ontvangen hebt op 19.12.2015 betekent dat de leasingmaatschappij uw identiteit heeft doorgegeven en men vervolgens beslist heeft om u een minnelijke schikking toe te zenden. Telkens als er een nieuwe overtreding wordt begaan, dan zal men opnieuw het PV toezenden aan de leasingmaatschappij, zijnde de eigenaar van het voertuig. Ookal zou de politie uw identiteit reeds kennen van een eerdere overtreding, dan nog is de leasingmaatschappij de eigenaar van het voertuig. De bestuurder kan in geval van leasing namelijk variëren van tijd tot tijd. De overtreding die door u begaan werd op 13.04.16 betreft mogelijks een zwaardere overtreding waarbij een minnelijke schikking niet mogelijk is. Aangezien de leasingmaatschappij blijkbaar niet of pas zeer laat uw gegevens heeft doorgegeven aan de politie, is het zelf mogelijk dat de leasingmaatschappij zelf vervolgd wordt op grond van artikel 67ter Wegcode, meerbepaald voor het niet mededelen van de identiteit van de bestuurder. Indien u echter gewoon een boete heeft doorgekregen van de leasingmaatschappij, dan is het aangeraden deze te betalen ook al kreeg u er pas laat kennis van. De politie heeft aan de verplichtingen voldaan door het PV binnen de 14 dagen toe te sturen aan de eigenaar van het voertuig. Indien men de zaak laat voorkomen voor de Politierechtbank zullen er bijkomende kosten bij komen kijken.

Bereken jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Selecteer jouw overtreding: