Bereken zelf jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Wij ontwikkelden hiervoor een algoritme dat rekening houdt met de omstandigheden van jouw overtreding en doen ook beroep op een database van meer dan 2500 uitspraken verkeersrecht.

Bereken nu jouw boete!
 • Stap 1
 • Stap 2
 • Resultaat

Op dit moment berekenen 006 personen een verkeersboete!

Boetes voor te hard rijden

Verkeersovertredingen zijn onderverdeeld in 4 categorieën, naargelang de overtredingsgraad:

 • ongewenst gedrag (1ste graad)
 • onrechtstreeks ongevalrisico (2de graad)
 • rechtstreeks ongevalrisico (3de graad)
 • onvermijdelijk ongevalrisico (4de graad)
 • Elke categorie gaat gepaard met bijhorende boetes, ook voor hard rijden. Voor inbreuken van de 4de graad is een onmiddellijke inning niet mogelijk en moet de overtreder normaliter altijd verschijnen voor de politierechtbank.

  Een afzonderlijke categorie is de snelheidsovertreding, oftewel te hard rijden. Boetes worden berekend per km/h dat de automobilist te snel rijdt, waarbij men een onderscheid maakt tussen gebieden met een hoge voetgangersconcentratie en andere wegen (binnen en buiten de bebouwde kom).

  Werd je geflitst? Hard rijden en boetes gaan meestal hand in hand. Wil je weten hoe hoog je snelheidsboete zal zijn, dan kan je die laten berekenen door onze boetecalculator.

  Bereken jouw verkeersboete!

  Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Selecteer jouw overtreding: