Bereken zelf jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Wij ontwikkelden hiervoor een algoritme dat rekening houdt met de omstandigheden van jouw overtreding en doen ook beroep op een database van meer dan 2500 uitspraken verkeersrecht.

Bereken nu jouw boete!
  • Stap 1
  • Stap 2
  • Resultaat

Op dit moment berekenen 002 personen een verkeersboete!

Boetes snelheidsovertreding zonder ongeval

Het aantal snelheidsovertredingen stijgt jaarlijks. Niet omdat er meer hardrijders zijn, wel omdat de pakkans fors gestegen is, en dit dankzij flitspalen, mobiele flitsers, trajectcontroles, etc.. Bovendien zijn de boetes voor een snelheidsovertreding hoger dan ooit. Werd daarbij geen ongeval veroorzaakt, dan wordt men bestraft met een geldboete en (eventueel) een rijverbod (bij een snelheidsoverschrijding van meer dan 50 km/h). De minimumboete bedraagt 50 euro, de maximumboete 2.750 euro. Al gaan de tarieven volgend jaar met 5 procent naar omhoog! Hoe hoog de boetes voor een snelheidsovertreding zullen zijn, is afhankelijk van de gemeten snelheid en van de maximumsnelheid op de plaats waar je werd geflitst. De algemene regel is: hoe sneller je reed, hoe hoger je boete.

Iedereen weet ondertussen dat niet elke flitspaal werkt, maar Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts liet onlangs weten dat het aantal werkende vaste flitspalen langs Vlaams gewestwegen is toegenomen. Daarvoor leverde men in de eerste helft van dit jaar extra inspanningen, om zo het aantal niet-werkende flitspalen te doen dalen tot het normale niveau van 15 tot 20 procent. Momenteel staan er 1.388 flitspalen in Vlaanderen, waarvan er 1.072 zowel roodlicht- als snelheidsovertredingen meten en 316 enkel de snelheid. Er worden steeds meer inspanningen geleverd om het verkeer veiliger te maken. Overdreven snelheid is dan ook één van de belangrijkste oorzaken van ongevallen. En nu de regering besloten heeft om de boetes te verhogen met 5 procent, gaat hun strijd onverminderd verder.

Boetes voor een snelheidsovertreding kunnen hoog zijn. Wil je graag weten hoe hoog jouw boete zal zijn, dan kan je die laten berekenen door onze boetecalculator.

Bereken jouw verkeersboete!

Onze calculator berekent onmiddellijk de geldboete en/of het rijverbod die je mag verwachten. Selecteer jouw overtreding: